KIỂM TOÁN

Công ty Hợp danh Kiểm toán và định giá Việt Nam

Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2007

Posted by Admin trên Tháng Chín 5, 2007

Theo Công văn số 127/VACPA ngày 22/11/2006 của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), xin thông báo danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006 và 2007.
Danh sách cập nhật các công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2006 và 2007 đến ngày 04/12/2006

STT Số hiệu Tên công ty kiểm toán Tên viết tắt Ngày thành lập
01 001 Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (*) VACO 13/05/1991
02 002 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (*) AASC 13/05/1991
03 003 Công ty Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia SCCT (TNHH) SCCT 23/09/1992
04 004 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam E & Y 3/11/1992
05 005 Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (*) AISC 24/04/1994
06 006 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam PwC 14/05/1994
07 007 Công ty TNHH KPMG Việt Nam KPMG 17/05/1994
08 008 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (*) A&C 13/02/1995
09/12/2003
09 009 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (*) AFC  
10 010 Công ty Kiểm toán và Kế toán (*) AAC 13/2/1995
11 013 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Thuỷ Chung Thuỷ Chung 28/06/1996
12 014 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP BHP 27/6/1997
13 016 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA –HN 26/1/1999
14 017 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam G.T 29/9/1999
15 018 Công ty TNHH Kiểm toán AS AS 7/5/2000
16 020 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán HP HP 9/6/2000
17 021 Công ty TNHH Kiểm toán M&H M&H 8/12/2000
18 022 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam AACC 19/2/2001
19 023 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu PACO 12/4/2001
20 024 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu AIA 16/4/2001
21 025 Công ty TNHH Quản trị Tiên Phong P 12/6/2001
22 026 Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L DTL 9/7/2001
23 027 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt ANVIET 30/5/2000
7/8/2001
24 028 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức 22/8/2001
25 029 Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn THSG 22/8/2001
26 032 Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng KIEN HUNG 11/10/2001
27 031 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam VIA 9/10/2001
28 033 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập IAC 19/11/2001
29 034 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE 21/12/2001
30 035 Công ty TNHH MeKong Mekong 5/8/2002
31 036 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam ATIC Vietnam 15/8/2002
1/7/2003
32 037 Công ty Cổ phần Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt (*) VietLand 26/9/2002
33 038 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý (**) ICA 9/12/2002
34 039

Công ty TNHH Kiểm toán và TVTC KT Thanh Đức

T.D 26/6/2002
04/6/2004
35 040 Công ty TNHH Hoàng & Thắng HOANG& THANG 14/10/2002
36 041 Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VINAUDI 15/1/2003
37 042 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A CA&A 9/4/2003
1/6/2005
38 043 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam VNAudit 06/5/2003
27/3/2006
39 044 Công ty TNHH Quản lý- Kiểm toán- Tư vấn M.A.A.C MAAC 21/5/2003
40 045 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (*) T.TL 18/6/2003
41 046 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu (*); (**) AFCC 23/6/2003
13/08/2002
42 047 Cty Cổ phần Kiểm toán – Tư vấn thuế (ATC) (*) ATC 05/8/2003
43 048 Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Tài chính D.N.P (**) D.N.P 01/9/2003
44 049 Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Phần mềm TDK TDK 28/2/2002
45 051 Công ty TNHH Kiểm toán U & I U&I 15/10/2001
46 052 Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam ABB 06/6/2001
22/3/2006
47 054 Công ty TNHH Hằng Minh Hằng Minh 04/12/2001
28/8/2002
48 055 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam VAAC 08/01/2003
49 056 Công ty Cổ phần V.A.I (*); (**) VAI 26/3/2003
06/12/2004
50 057 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh Sài Minh 11/02/2004
51 058 Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S (**) S&S 16/01/2003
29/7/2004
52 061 Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Độc lập Việt Nam AQN 12/12/2003
14/10/2006
53 062 Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán Trung Tín Đức (**) T.A.C 05/01/2004
11/10/2005
54 064 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A.P.B A.P.B 16/10/2003
55 068 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA ACPA 14/4/2004
56 069 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính – Thuế Kiểm toán COM.PT COM.PT 16/4/2001
57 070 Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ AA 02/11/2001
58 071 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (*) Vietvalues 20/11/2003
23/5/2005
59 072 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC 24/10/2001
15/6/2004
60 073 Công ty Cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh (*) FADA 23/02/2004
61 074 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT STT 19/5/2004
62 075 Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam CPA VN 23/6/2004
63 076 Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long (*) TL 22/10/2002
64 077 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN SGN 17/5/2004
9/8/2004
65 078 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát APS 08/9/2004
15/9/2006
66 079 Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt Tâm Việt 19/10/2004
67 080 Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ SMART 04/05/2005
68 081 Công ty Hợp danh Kiểm toán Hà Nội (**) HANOIAC 13/5/2005
69 083 Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam VAFICO 27/5/2005
11/10/2006
70 084 Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam ACC VIETNAM 29/07/2005
12/7/2006
71 085 Công ty Hợp danh Kiểm toán Hợp Nhất Phương Đông (**) E-J AUDITING 11/8/2005
72 086 Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam VNFC 24/10/2005
11/5/2006
73 087 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam VFA 28/10/2005
74 088 Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất Việt Nhất 03/11/2005
75 089 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA Group 24/08/2001
30/11/2005
76 090 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Định giá Việt Nam (**) A&A 03/11/2005
77 091 Công ty TNHH Tư vấn DCPA (**) DCPA 26/10/2005
30/11/2005
78 092 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Việt Nam (**) VAFC 04/11/2005
79 094 Công ty TNHH Tư vấn Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp 29/4/2005
06/12/2005
80 095 Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh DAACO 22/11/2005
81 096 Công ty Cổ phần Kiểm toán Miền Trung (*) CENACO 11/4/2005
12/6/2006
82 097 Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Tài chính Nam Việt VIET AUDITORS 19/1/2006
83 098 Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương HVAC 27/4/2006
84 099 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất (FAC) FAC 07/4/2006
85 100 Công ty TNHHH Kiểm toán, Tư vấn Tài chính và Đầu tư Việt Nam (**) AFIV 04/4/2006
86 101 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam FACOM 05/5/2006
10/11/2006
87 102 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô (**) CACC 22/5/2006
88 104 Công ty Hợp danh Kiểm toán Quang Minh QMC 22/5/2006
89 105 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế – A.T.A.X A.T.A.X 30/6/2006
90 106 Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (**) ACVIETNAM 04/7/2006
91 107 Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SV 17/7/2006
92 108 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính A.F.C.C A.F.C.C 30/5/2006
28/7/2006
93 109 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nam Việt (**) NCA 07/01/2003
13/7/2006
94 110 Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Vạn An VACA 24/7/2006
95 111 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á FADACO 06/7/2006
96 112

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

UHY 29/8/2006
97 113 Công ty TNHH Kiểm toán An Tâm A.T.AUDIT 02/08/2006
98 114 Công ty TNHH Kiểm toán Thanh Hóa (**) THA 10/7/2006
99 115 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Âu VIETAU 24/8/2006
100 117 Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông Phương Đông 29/8/2006
101 118 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng PDAC 11/9/2006
102 120 Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương I.A 29/8/2006
103 121 Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc Âu Lạc 18/9/2006
104 122 Công ty TNHH VNC Kiểm toán VNC 12/10/2006
105 123 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNSC VNSC 23/10/2006
106 124 Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới NWA 22/09/2006
107 125 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Nam Việt NVAC 05/05/2006
108 126 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA 10/10/2006

Tag: Danh sách các công ty kiểm toán Việt nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: