KIỂM TOÁN

Công ty Hợp danh Kiểm toán và định giá Việt Nam

Khái niệm và nguyên tắc kế toán

Posted by Admin trên Tháng Mười Một 1, 2007

<!–

description

–> Kế toán và người sử dụng thông tin kế toán :

1- Kế toán là gì

Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.

Chức năng của hệ thống kế toán bao gồm :

 • Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác .

 • Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng .

 • Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định.

Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh doanh riêng biệt.

Lưu ý : Thuật ngữ “nghiệp vụ” chỉ một hành động đã hoàn thành chứ không phải một hành động dự kiến hoặc có thể xảy ra trong tương lai.

Kế toán trong doanh nghiệp có thể được phân chia theo nhiều cách :

 • Theo cách thức ghi chép, kế toán gồm 2 loại : * Kế toán đơn * Kế toán kép

 • Theo phần hành kế toán gồm : * Kế toán tài sản cố định. * Kế toán vật liệu. * Kế toán vốn bằng tiền. * Kế toán thanh toán. * Kế toán chi phí và giá thành. * Kế toán bán hàng. v.v….

 • Theo chức năng cung cấp thông tin : Đây là được sử dụng rộng rãi, phổ biến bởi vì mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, mà có rất nhiều đối tượng mỗi đối tượng lại quan tâm đến doanh nghiệp với một mục tiêu khác nhau. Theo cách này kế toán gồm : * Kế toán tài chính * Kế toán quản trị

2- Kế toán tài chính và kế toán quản trị :

 • Kế toán tài chính: là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm .

 • Kế toán quản trị: là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho những người trong nội bộ doanh nghiệp sử dụng, giúp cho việc đưa ra các quyết định để vận hành công việc kinh doanh và vạch kế hoạch cho tương lai phù hợp với chiến lược và sách lược kinh doanh.

Để phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị, có thể dựa vào những đặc điểm cơ bản sau :

Tiêu thức phân biệt

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Đặc điểm của thông tin

Phải khách quan và có thể thẩm tra

Thông tin thích hợp và linh hoạt phù hợp với vấn đề cần giải quyết

Thước đo sử dụng

Chủ yếu là thước đo giá trị

Cả giá trị và hiện vật, thời gian

Các nguyên tắc sử dụng trong việc lập báo cáo

Phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung đã được thừa nhận, mang tính bắt buộc

Doanh nghiệp tự xây dựng, tự triển khai, có tính linh hoạt, không mang tính pháp lệnh

Người sử dụng thông tin

Các thành phần bên ngoài doanh nghiệp như các tổ chức tín dụng; đối thủ cạnh tranh; nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, người đầu tư tài chính; người lao động v.v…

Các thành phần bên trong công ty: Giám đốc, quản lý hội đồng quản trị, các giám sát viên, quản đốc

Các báo cáo kế toán chủ yếu

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bản giải trình các báo cáo tài chính

– Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư, hàng hóa…

– Các báo cáo về quá trình sản xuất (Tiến độ, chi phí, kết quả)

.- Các báo cáo về bán hàng (Chi phí giá vốn, doanh thu)…

Kỳ báo cáo

Quý, năm

Ngày, tuần, tháng,quý , năm

Phạm vi thông tin

Toàn doanh nghiệp

Gắn với các bộ phận trực thuộc doanh nghiệp

Trọng tâm thông tin

Chính xác, khách quan, tổng thể

Kịp thời, thích hợp, linh động , ít chú ý đến độ chính xác .

3- Đơn vị kế toán :

Đơn vị kế toán có thể hiểu là một thực thể kế toán. Một thực thể kế toán là bất kỳ một đơn vị kinh tế kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế .

 • Mỗi cá nhân có thể là một thực thể kế toán.

 • Một đơn vị bất kể được tổ chức như một doanh nghiệp, một công ty là một thực thể kế toán.

 • Các cơ quan của Nhà nước cũng như tất cả các câu lạc bộ hay tổ chức không thu lợi nhuận là một thực thể kế toán .

Như vậy, đơn vị kế toán gồm tất cả các tổ chức cá nhân kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế ở mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế có thể là tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tư cách pháp nhân không đầy đủ , kể cả tổ chức không có tư cách pháp nhân lẫn thể nhân.

4- Thông tin kế toán

Là những thông tin có được do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp. Thông tin kế toán có những tính chất :

 • Là thông tin kế toán tài chính.

 • Là thông tin hiện thực, đã xảy ra.

 • Là thông tin có độ tin cậy vì mọi số liệu kế toán đều phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ.

 • Là thông tin có giá trị pháp lý.

Việc lập và lưu hành báo cáo kế toán là giai đoạn cung cấp thông tin và truyền tin đến người ra quyết định . Có thể khái quát cho sơ đồ sau :

(FIGURE???)

5- Người sử dụng thông tin kế toán :

Các nhà quản trị, người sở hữu và người trong nội bộ doanh nghiệp, những người ngoài doanh nghiệp . Hệ thống kế toán phải cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như cho những người ngoài doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Có thể khái quát theo sơ đồ :

Những người nhận báo cáo kế toán gọi là những người sử dụng thông tin kế toán bao gồm :

Mỗi người sử dụng yêu cầu loại thông tin nào tuỳ thuộc vào các loại quyết định mà người đó cần đưa ra. Mục tiêu cuối cùng của kế toán là sử dụng những thông tin kế toán, phân tích và giải thích chúng. Để sử dụng có kết quả các thông tin kế toán, người sử dụng phải hiểu được các số liệu kế toán và biết phối kết hợp các số liệu đó và ý nghĩa của chúng. Một người ra quyết định nào đó thiếu hiểu biết về kế toán có thể không thấy được rằng sử dụng các thông tin kế toán là căn cứ ước tính nhiều hơn là vào các số liệu đo lường cẩn thận, chính xác.

Advertisements

Posted in Kế toán | 1 Comment »

Danh sách các công ty chứng khoán Việt nam

Posted by Admin trên Tháng Mười 17, 2007

Công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
http://www.vcbs.com.vn
Đặt lệnh mua bán chứng khoán qua internet

Công ty chứng khoán Ngân Hàng Đông Á
http://www.dongasecurities.com.vn
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là thành viên của hệ thống tài chính Ngân hàng Đông Á, một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất nước và là thành viên chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
http://www.ssi.com.vn
Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là Công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và dịch vụ môi giới đầu tư cho các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong, ngoài nước.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
http://www.vinafund.com
Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VietFund Management, gọi tắt là VFM) là Công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam chuyên thực hiện quản lý các quỹ đầu tư công chúng và thành viên, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và tài chính cho nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước.

Công ty chứng khoán ACB
http://www.acb.com.vn

Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
http://www.sbsc.com.vn
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – SBS chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2006 với mức vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, là công ty chứng khoán có mức vốn điều lệ lớn thứ hai tại thời điểm này. SBS đi vào hoạt động với cam kết góp phần xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh và phát triển bền vững.

Công ty chứng khoán Phú Gia
http://www.phugiasc.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
http://www.vdsc.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt
http://www.vssc.com.vn

Công ty chứng khoán VNdirect
http://www.vndirect.com.vn

Công ty chứng khoán quốc tế VISecurities
http://www.vise.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Thủ đô
http://www.chungkhoanthudo.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An
http://www.tas.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán FPT
http://www.fpts.com.vn

Công ty CP chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông cửu long
http://www.mhbs.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
http://www.hpsc.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương
http://www.psc.vn

Bản tin đào tạo bảo hiểm trực tuyến
http://daotaobh.web1000.com
Thông tin mới nhất về kinh doanh bảo hiểm. Chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và tư vấn bảo hiểm…

Bản tin đào tạo bảo hiểm trực tuyến
http://daotaobaohiem.net

Thông tin về bảo hiểm- chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và tư vấn bảo hiểm- diễn đàn nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ bảo hiểm – câu lạc bộ văn hoá văn nghệ thư giãn về bảo hiểm và đời sống

Công ty bảo hiểm Prudetial
http://www.prudential.com.vn

Trang web chứa đựng tất cả những thông tin cần thiết cho khách hàng bảo hiểm. Đây là một hình thức mở rộng thông tin mới của công ty, phục vụ khách hàng thông qua mạng Internet

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
http://www.pjico.com.vn

Nội dung của trang web cung cấp các loại hình dịch vụ bảo hiểm của công ty, những dịch vụ liên quan, chính sách

Công ty TNHH Bảo hiểm Chinfon Manulife
http://www.manulife.com.vn

Website này cung cấp các thông tin về bảo hiểm của công ty bảo hiểm Chinfon Manulife

Công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIA)
http://www.aia.com.vn

Bằng việc truy cập vào trang web này khách hàng được tiếp cận với các thông tin về dịch vụ của công ty như Bảo hiểm an sinh giáo dục, bảo hiểm anh sinh trường thọ, bảo hiểm an sinh tích lũy

Công ty tư­ vấn và dịch vụ bảo hiểm Aon Inchinbrok
http://www.aon.com.vn
Các dịch vụ tư vấn bảo hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản

Crawford Việt Nam
http://www.crawford-vietnam.com
Website của công ty Giám định bảo hiểm Crawford Việt Nam, là chi nhánh của một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới, công ty hy vọng cung cấp những dịch vụ bảo hiểm đa dạng và chất lượng phục vụ tốt nhất tại Việt Nam

Tổng công ty Bảo Hiểm Việt Nam
http://www.baoviet.com.vn
Doanh nghiệp Bảo hiểm nhà nước hạng đặc biệt với hệ thống rộng khắp cả nước, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm con người, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản và kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Thiên An
http://www.tac.com.vn
Thông tin kinh doanh thiết bị tin học. ô tô, vật dụng gia đình, bất động sản…

Công ty Phát triển công nghệ và Tư vấn đầu tư Đà nẵng – ICTI
http://www.icticorp.com
Giới thiệu Công ty
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ nhất
http://www.fsc.com.vn
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ nhất

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
http://www.bvsconline.com
chứng khoán
Công ty Cổ phần chứng khoán Mê Kông
http://www.mekongsecurities.com.vn
Công ty Cổ phần chứng khoán Mê Kông

Công ty cổ phần CNTT Tầm nhìn Việt
http://www.vietnam.vision.net
Thông tin chứng khoán, các dịch vụ khác của công ty

 
Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
http://www.bsc.com.vn
Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Công ty chứng khoán Sài Gòn
http://www.saigonsecurities.com
Trang thông tin chính thức của công ty chứng khoán Sài Gòn
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam
http://www.via.com.vn
Cung cấp các loại hình bảo hiểm
CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BẢO MINH CMG
http://www.baominhcmg.com.vn
Cong ty bao hiem

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thông tin tư vấn tài chính Việt
http://www.vietstock.com.vn
Thông tin cập nhật về TT Chứng khoán Việt Nam, các công ty cổ phần, tin tài chính-ngân hàng, tin kinh tế Việt Nam-thế giới

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt)
http://www.baoviet.com.vn
Bảo hiểm
Thông tin thị trường chứng khoán – VNN
http://www.stockmarket.vnn.vn
Thông tin thị trường chứng khoán do công ty VASC phát triển

Trung tâm đào tạo Bảo Việt – Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam
http://www.daotaobaohiem.net
Thông tin cập nhật về kinh doanh bảo hiểm, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và tư vấn bảo hiểm, diễn đàn nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ bảo hiểm

Công ty TNHH Thanh Hà
http://www.thanhha.com.vn

Cung cấp các dịch vụ trọn gói trong lĩnh vực đầu tư, buôn bán giao dịch quốc tế….

Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư Thương mại Thần lửa
http://www.prometeo.com.vn
Được cung cấp bởi PROMETEO VIETNAM, văn phòng tại Việt Nam của tập đoàn tư vấn và thương mại PROMETEO ITALY, liên quan đến các hàng hoá đặc trưng, máy móc chuyên dụng, các công nghệ hiện đại từ các nhà cung cấp châu Âu, Mỹ, cũng như các dịch vụ liên quan ở thị trường mỗi nước.

Đại lý Bảo hiểm
http://www.dailybaohiem.com
Tư vấn về tất cả các loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của các công ty Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

Đầu tư nước ngoài tại Hà Nội
http://www.hapi.gov.vn/

Những thông tin chính: điểm tin nhanh về Đầu tư nước ngoài, giới thiệu bức tranh chung về Hà nội, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Trang Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), diễn đàn Đầu tư nước ngoài (Hỏi, Đáp)

Dịch vụ giám định hàng hoá ( Cargo Inspection Services )
http://www.mekongcontrol.com
Cung cấp dịnh vụ giám định hàng hoá tại các cảng của Việt Nam

Hàng Việt Nam chất lượng cao
http://www.hvnclc.com.vn
Các thông tin về hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao…

Thông tin đầu tư
http://www.mocbai.info
Thông tin đầu tư vào khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tỉnh Tây Ninh

Tuyên truyền về tổ chức bảo hiểm tiền gửi
http://www30.brinkster.com/dbscl
Bảo hiểm tiền gửi là một định chế tài chính của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời góp phần ổn định trật tự xã hội khi tổ chức tham gia bảo hiểm bị phá sản hay giải thể..

Vision & Associates
http://www.vision-associates.com
Công ty Vision & Associates chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý; sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả, và tư vấn đầu tư & quản lý doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
http://www.hcmcstc.org.vn
Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Posted in Chứng khoán | 11 Comments »

Hội nhập bằng phần mềm quản lý nguồn lực (ERP)

Posted by Admin trên Tháng Chín 12, 2007

Phần mềm quản lý tài nguyên doanh nghiệp được các chuyên gia quản lý coi là “công cụ quan trọng và cần thiết để hội nhập”.

Theo thống kê từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vào giữa năm 2006 vừa qua chỉ có 1,1% doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng ERP (phần mềm quản lý tài nguyên doanh nghiệp), trong khi sản phẩm này được các chuyên gia quản lý coi là “công cụ quan trọng và cần thiết để hội nhập”.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, số doanh nghiệp ứng dụng ERP vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đã tăng lên đáng kể.

Những nhà cung cấp, tư vấn, triển khai ERP đang đẩy mạnh những hoạt động của mình tại Việt Nam mà điển hình là sự tăng tốc của nhà cung cấp giải pháp ERP hàng đầu thế giới SAP.

Mới đây, SAP cùng với đối tác của mình, Kaisa Consulting, đã công bố chương trình hợp tác với Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc chuyển giao chương trình đào tạo “SAP Academy”, thông qua đối tác tư vấn của SAP là Kaisa Consulting đến từ Philippines. Chứng chỉ được cấp tại Việt Nam, nhưng sẽ có giá trị trên toàn cầu.

Sự cần thiết của ERP

Việc ứng dụng ERP vào quản lý tài nguyên doanh nghiệp được các tập đoàn, các công ty đa quốc gia trên thế giới thực hiện từ lâu, điều này đặc biệt quan trọng khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Tại Việt Nam, cũng chính những công ty nước ngoài là những đơn vị đầu tiên triển khai ứng dụng ERP cho quy trình quản lý hiệu quả.

Sức ép cạnh tranh sau khi Việt Nam gia nhập WTO là rất lớn và bắt buộc các doanh nghiệp phải tự “dọn mình” cho bước ngoặt này trong đó tinh nhuệ hoá quy trình quản lý bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin là biện pháp tối cần thiết.

ERP là sản phẩm của sự kết hợp giữa công nghệ thông tin cùng với bề dày kinh nghiệm quản lý trong đó cho phép nhà quản lý tối ưu hoá quy trình hoạt động theo hệ thống quản trị tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống hoạt động mang tính mạng lưới của các tập đoàn, công ty lớn đã tạo điều kiện cho dòng chảy ERP vươn tới mọi nền kinh tế trước khi nhà cung cấp có những hợp tác cụ thể tại thị trường nội địa. Vì vậy mà SAP cũng nghiễm nhiên chiếm vị trí hàng đầu tại Việt Nam về thị trường ERP và các phần mềm khác từ trước khi họ dành quan tâm thực sự tại thị trường này.

Số liệu thống kê của IDG (Tập đoàn về dữ liệu toàn cầu) cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng chương trình SAP tại 5 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia là từ 64-73% tuỳ theo lĩnh vực và vượt trên 90% đối với ngành hàng tiêu dùng.

Đào tạo nhân lực ERP – yêu cầu cấp bách

Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng ERP, nhất là ý nghĩa rõ rệt của ERP trong việc tranh thủ rút ngắn khoảng cách về kinh nghiệm và bề dày quản lý của Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng ERP đôi khi là gánh nặng trước khi chuyển hoá thành thế mạnh. Bởi lẽ ngân sách đầu tư cho việc ứng dụng ERP là không nhỏ, bên cạnh đó khó tìm được sự tương thích giữa quy trình quản lý hiện hữu của doanh nghiệp và quy trình theo chuẩn ERP, thời gian chuẩn hoá dữ liệu không ngắn.

Lúc này, vai trò của chuyên gia tư vấn ERP là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay số người giỏi trong lĩnh vực này không nhiều bởi chưa có trường lớp đào tạo nào tại Việt Nam, họ chủ yếu là những người được học từ việc triển khai ERP tại các công ty nước ngoài. Điều này khiến cho những doanh nghiệp dù mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến cũng gặp nhiều khó khăn.

Việc Kaisa Consulting, SAP và Đại học Quốc gia Tp.HCM ký kết chương trình hợp tác đào tạo ứng dụng chương trình SAP chính là nhằm đáp ứng “cơn khát” nguồn nhân lực ERP tại Việt Nam. Trong chương trình ký kết này, SAP sẽ đảm nhiệm cung cấp tài liệu, giáo trình hướng dẫn chi tiết, Kaisa sẽ cung cấp giảng viên đạt chuẩn toàn cầu được sát hạch bởi SAP và Đại học Quốc gia Tp.HCM với vai trò là một trung tâm đào tạo công nghệ thông tin uy tín sẽ chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho việc đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu của SAP: cơ sở hạ tầng và kết nối tối tân với các máy chủ tại SAP AG và SAP SG, cung cấp một đường truyền có tốc độ tối thiểu 2Mbps, tối đa 45 Mbps, và mức độ sẵn sàng của đường truyền là 99.9%.

Bà Teh Opinion, Giám đốc điều hành Kaisa Consulting, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin phát biểu: “Sự tương đồng về điều kiện việc làm giữa Philippines và Việt Nam là lý do tại sao Kaisa quyết định có mặt tại Việt Nam. Chương trình mà Học viện Kaisa cung cấp tại Philippines đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp nhờ việc đào tạo và cung ứng cho thị trường những chuyên gia, các nhà tư vấn về công nghệ thông tin thực sự phù hợp, có trình độ cao đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin của đông đảo các doanh nghiệp. Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi cũng có thể tạo ra một điều gì đó khác biệt tại Việt Nam”.

Theo http://www.vneconomy.vn

Posted in Công nghệ thông tin, Tin tức | 1 Comment »

Top 100 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Posted by Admin trên Tháng Chín 11, 2007

Top 100 Accounting Firms in the U.S.

Xem chi tiết tại đây

Posted in Kế toán, Kiểm toán, Tin tức | Leave a Comment »

Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2007

Posted by Admin trên Tháng Chín 5, 2007

Theo Công văn số 127/VACPA ngày 22/11/2006 của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), xin thông báo danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006 và 2007.
Danh sách cập nhật các công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2006 và 2007 đến ngày 04/12/2006

STT Số hiệu Tên công ty kiểm toán Tên viết tắt Ngày thành lập
01 001 Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (*) VACO 13/05/1991
02 002 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (*) AASC 13/05/1991
03 003 Công ty Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia SCCT (TNHH) SCCT 23/09/1992
04 004 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam E & Y 3/11/1992
05 005 Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (*) AISC 24/04/1994
06 006 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam PwC 14/05/1994
07 007 Công ty TNHH KPMG Việt Nam KPMG 17/05/1994
08 008 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (*) A&C 13/02/1995
09/12/2003
09 009 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (*) AFC  
10 010 Công ty Kiểm toán và Kế toán (*) AAC 13/2/1995
11 013 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Thuỷ Chung Thuỷ Chung 28/06/1996
12 014 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP BHP 27/6/1997
13 016 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA –HN 26/1/1999
14 017 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam G.T 29/9/1999
15 018 Công ty TNHH Kiểm toán AS AS 7/5/2000
16 020 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán HP HP 9/6/2000
17 021 Công ty TNHH Kiểm toán M&H M&H 8/12/2000
18 022 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam AACC 19/2/2001
19 023 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu PACO 12/4/2001
20 024 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu AIA 16/4/2001
21 025 Công ty TNHH Quản trị Tiên Phong P 12/6/2001
22 026 Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L DTL 9/7/2001
23 027 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt ANVIET 30/5/2000
7/8/2001
24 028 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức 22/8/2001
25 029 Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn THSG 22/8/2001
26 032 Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng KIEN HUNG 11/10/2001
27 031 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam VIA 9/10/2001
28 033 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập IAC 19/11/2001
29 034 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE 21/12/2001
30 035 Công ty TNHH MeKong Mekong 5/8/2002
31 036 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam ATIC Vietnam 15/8/2002
1/7/2003
32 037 Công ty Cổ phần Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt (*) VietLand 26/9/2002
33 038 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý (**) ICA 9/12/2002
34 039

Công ty TNHH Kiểm toán và TVTC KT Thanh Đức

T.D 26/6/2002
04/6/2004
35 040 Công ty TNHH Hoàng & Thắng HOANG& THANG 14/10/2002
36 041 Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VINAUDI 15/1/2003
37 042 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A CA&A 9/4/2003
1/6/2005
38 043 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam VNAudit 06/5/2003
27/3/2006
39 044 Công ty TNHH Quản lý- Kiểm toán- Tư vấn M.A.A.C MAAC 21/5/2003
40 045 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (*) T.TL 18/6/2003
41 046 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu (*); (**) AFCC 23/6/2003
13/08/2002
42 047 Cty Cổ phần Kiểm toán – Tư vấn thuế (ATC) (*) ATC 05/8/2003
43 048 Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Tài chính D.N.P (**) D.N.P 01/9/2003
44 049 Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Phần mềm TDK TDK 28/2/2002
45 051 Công ty TNHH Kiểm toán U & I U&I 15/10/2001
46 052 Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam ABB 06/6/2001
22/3/2006
47 054 Công ty TNHH Hằng Minh Hằng Minh 04/12/2001
28/8/2002
48 055 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam VAAC 08/01/2003
49 056 Công ty Cổ phần V.A.I (*); (**) VAI 26/3/2003
06/12/2004
50 057 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh Sài Minh 11/02/2004
51 058 Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S (**) S&S 16/01/2003
29/7/2004
52 061 Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Độc lập Việt Nam AQN 12/12/2003
14/10/2006
53 062 Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán Trung Tín Đức (**) T.A.C 05/01/2004
11/10/2005
54 064 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A.P.B A.P.B 16/10/2003
55 068 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA ACPA 14/4/2004
56 069 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính – Thuế Kiểm toán COM.PT COM.PT 16/4/2001
57 070 Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ AA 02/11/2001
58 071 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (*) Vietvalues 20/11/2003
23/5/2005
59 072 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC 24/10/2001
15/6/2004
60 073 Công ty Cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh (*) FADA 23/02/2004
61 074 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT STT 19/5/2004
62 075 Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam CPA VN 23/6/2004
63 076 Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long (*) TL 22/10/2002
64 077 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN SGN 17/5/2004
9/8/2004
65 078 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát APS 08/9/2004
15/9/2006
66 079 Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt Tâm Việt 19/10/2004
67 080 Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ SMART 04/05/2005
68 081 Công ty Hợp danh Kiểm toán Hà Nội (**) HANOIAC 13/5/2005
69 083 Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam VAFICO 27/5/2005
11/10/2006
70 084 Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam ACC VIETNAM 29/07/2005
12/7/2006
71 085 Công ty Hợp danh Kiểm toán Hợp Nhất Phương Đông (**) E-J AUDITING 11/8/2005
72 086 Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam VNFC 24/10/2005
11/5/2006
73 087 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam VFA 28/10/2005
74 088 Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất Việt Nhất 03/11/2005
75 089 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA Group 24/08/2001
30/11/2005
76 090 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Định giá Việt Nam (**) A&A 03/11/2005
77 091 Công ty TNHH Tư vấn DCPA (**) DCPA 26/10/2005
30/11/2005
78 092 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Việt Nam (**) VAFC 04/11/2005
79 094 Công ty TNHH Tư vấn Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp 29/4/2005
06/12/2005
80 095 Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh DAACO 22/11/2005
81 096 Công ty Cổ phần Kiểm toán Miền Trung (*) CENACO 11/4/2005
12/6/2006
82 097 Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Tài chính Nam Việt VIET AUDITORS 19/1/2006
83 098 Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương HVAC 27/4/2006
84 099 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất (FAC) FAC 07/4/2006
85 100 Công ty TNHHH Kiểm toán, Tư vấn Tài chính và Đầu tư Việt Nam (**) AFIV 04/4/2006
86 101 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam FACOM 05/5/2006
10/11/2006
87 102 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô (**) CACC 22/5/2006
88 104 Công ty Hợp danh Kiểm toán Quang Minh QMC 22/5/2006
89 105 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế – A.T.A.X A.T.A.X 30/6/2006
90 106 Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (**) ACVIETNAM 04/7/2006
91 107 Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SV 17/7/2006
92 108 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính A.F.C.C A.F.C.C 30/5/2006
28/7/2006
93 109 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nam Việt (**) NCA 07/01/2003
13/7/2006
94 110 Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Vạn An VACA 24/7/2006
95 111 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á FADACO 06/7/2006
96 112

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

UHY 29/8/2006
97 113 Công ty TNHH Kiểm toán An Tâm A.T.AUDIT 02/08/2006
98 114 Công ty TNHH Kiểm toán Thanh Hóa (**) THA 10/7/2006
99 115 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Âu VIETAU 24/8/2006
100 117 Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông Phương Đông 29/8/2006
101 118 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng PDAC 11/9/2006
102 120 Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương I.A 29/8/2006
103 121 Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc Âu Lạc 18/9/2006
104 122 Công ty TNHH VNC Kiểm toán VNC 12/10/2006
105 123 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNSC VNSC 23/10/2006
106 124 Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới NWA 22/09/2006
107 125 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Nam Việt NVAC 05/05/2006
108 126 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA 10/10/2006

Tag: Danh sách các công ty kiểm toán Việt nam

Posted in Kế toán, Kiểm toán, Tin tức | Leave a Comment »

Wellcome to VIETNAM AUDITING AND APPRAISAL PARTNERSHIP COMPANY!

Posted by Admin trên Tháng Chín 5, 2007

Chào mừng bạn đến với Weblog của Công ty hợp danh Kiểm toán và định giá Việt nam – VIETNAM AUDITING AND APPRAISAL PARTNERSHIP COMPANY (A&A)

Tag: Kiểm toán Việt Nam

Posted in Kiểm toán | Leave a Comment »